“Magkaisa sa Pagsulong ng Karapatang Pantao Tungo sa Kapayapaan at Pag-unlad ng Bayan”